PwC ITX Flash / Het nieuwe vastgoedbesluit belicht

1 oktober 2013

Samenvatting

Op 30 september 2013 heeft de staatssecretaris van FinanciŽn een nieuwe versie van het zogenoemde vastgoedbesluit gepubliceerd. Het besluit gaat in op de btw-aspecten van de exploitatie, levering en verhuur van onroerende zaken. In dit nieuwsbericht gaan wij in op de meest in het oog springende wijzigingen.

Volledig artikel

Op 30 september 2013 is het besluit ‘Omzetbelasting. Levering en verhuur van onroerende zaken’ (het nieuwe besluit) gepubliceerd, dat op 1 oktober 2013 in werking treedt. De staatssecretaris van FinanciŽn noemt het nieuwe besluit een noodzakelijke ‘actualisering’ van het vastgoedbesluit uit 2009, onder meer als gevolg van jurisprudentie en gewijzigde regelgeving.

PwC is gematigd enthousiast over het nieuwe besluit. Wij constateren dat veel recente ontwikkelingen in dit nieuwe besluit zijn verwerkt waardoor meer zekerheid ontstaat over het door de staatsecretaris voorgestane beleid. Wij stellen echter ook vast dat in sommige gevallen, zoals waar het gaat om het begrip ‘bouwterrein’ of de btw-behandeling van uit verschillende units bestaande complexen, de staatssecretaris de gewezen jurisprudentie gedeeltelijk naast zich neer legt, ofwel een zeer restrictieve uitleg geeft. Voorts menen wij dat het een omissie is dat niet gelijktijdig het voorgestane beleid betreffende de toepassing van de zogenoemde samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting is gepubliceerd.

In dit nieuwsbericht gaan wij in op de meest in het oog springende wijzigingen.Bron: Besluit staatssecretaris van FinanciŽn, 19-09-2013, nr. BLKB2013/1686M, Staatscourant, 30-09-2013, Stcrt 2013, 26851