Einde btw-integratieheffing in zicht ?

5 september 2013

Samenvatting

Naar het zich laat aanzien is het kabinet van plan de btw-integratieheffing af te schaffen. Wij gaan ervan uit dat deze maatregel in het Belastingplan 2014, dat op Prinsjesdag (17 september 2013) wordt gepubliceerd, zal zijn opgenomen en per 1 januari 2014 zal ingaan. De integratieheffing is als het ware een correctieberekening die er voor zorgt dat op alle onderdelen van een nieuw goed btw drukt, waaronder de ter beschikking gestelde stoffen. De integratieheffing treedt bijvoorbeeld op wanneer een opdrachtgever een nieuwe onroerende zaak laat vervaardigen op zijn eigen grond en deze vervolgens gaat gebruiken voor btw-vrijgestelde prestaties. Wij hebben in het volledige nieuwsbericht de belangrijkste gevolgen van het intrekken van de integratieheffing op een rijtje gezet.

Volledig artikel

Naar het zich laat aanzien is het kabinet van plan de btw-integratieheffing af te schaffen. Wij gaan ervan uit dat deze maatregel in het Belastingplan 2014, dat op Prinsjesdag (17 september 2013) wordt gepubliceerd, zal zijn opgenomen en per 1 januari 2014 zal ingaan.
 
Integratieheffing
De integratieheffing is als het ware een correctieberekening die er voor zorgt dat op alle onderdelen van een nieuw goed btw drukt, waaronder de ter beschikking gestelde stoffen. De integratieheffing treedt bijvoorbeeld op wanneer een opdrachtgever een nieuwe onroerende zaak laat vervaardigen op zijn eigen grond en deze vervolgens gaat gebruiken voor btw-vrijgestelde prestaties. De tijdens de bouw (of ombouw) in rekening gebrachte btw kan door de opdrachtgever in aftrek worden gebracht. Bij ingebruikname voor btw-vrijgestelde prestaties moet dan btw worden aangegeven over de voortbrengingskosten, de ‘integratieheffing’. De voortbrengingskosten zijn doorgaans hoger dan de (inkoop)kosten waarop btw is berekend. De btw-integratieheffing leidt tot een hogere btw-druk. Hiermee wordt bereikt dat op bijvoorbeeld een gebouw dat door een ondernemer voor vrijgestelde prestaties wordt gebruikt nagenoeg dezelfde btw drukt, ongeacht of het gebouw door hem nieuw is gekocht (na nieuwbouw of transformatie), of in zijn opdracht is vervaardigd op eigen grond.
 
Wat betekent dit voor u?
Door het afschaffen van deze ‘belaste tussenstap’ in de aanloop naar (volledig of deels) vrijgesteld gebruik van goederen, is de btw op de kosten die in de aanloop naar de oplevering in rekening worden gebracht niet langer volledig aftrekbaar, maar slechts voor zover sprake is van beoogd gebruik voor belaste prestaties.
 
Wij hebben hieronder de belangrijkste gevolgen van het intrekken van de integratieheffing op een rijtje gezet:

  • Zoals vermeld kan de btw op de kosten gedurende de bouw/vervaardiging van het goed niet meer volledig worden afgetrokken, maar slechts voor zover sprake is van beoogd belast gebruik van het desbetreffende goed;
  • Op het moment van eerste ingebruikneming moet worden bekeken of het werkelijke gebruik overeenkomt met het beoogde gebruik, en in voorkomende gevallen moet de initiŽle btw-aftrek worden gecorrigeerd;
  • Door het wegvallen van de integratieheffing heeft de eerste ingebruikneming geen invloed meer op het pro rata (aftrekpercentage voor btw op algemene kosten), aangezien er niet langer sprake is van een (fictieve) belaste levering (met veelal een hoge heffingsmaatstaf).

Ondernemers die al kosten hebben gemaakt met het oog op een (deels) vrijgestelde oplevering van goederen die in eigen beheer of onder terbeschikkingstelling van stoffen zoals grond, zijn gemaakt, raden wij aan om contact op te nemen met hun btw-adviseur. Het moment waarop deze ondernemers besluiten om de zaken in gebruik te nemen kan namelijk grote btw-gevolgen hebben, vooral als het om onroerende zaken gaat.
 
Bron: Ministerie van FinanciŽn, 30-8-2013, nr.  2013-0000516746.