Verkoop 30%-belang in onderneming geen ‘overgang van een geheel of gedeelte van een algemeenheid van goederen en diensten’

6 juni 2013

Samenvatting

De verkoop van 30% van de aandelen in een vennootschap waarvoor de overdrager aan btw onderworpen diensten verricht, is geen ‘overgang van een geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen en diensten’. Dit heeft het Europese Hof van Justitie op 30 mei 2013 geoordeeld.

Volledig artikel

De verkoop van 30% van de aandelen in een vennootschap waarvoor de overdrager aan btw onderworpen diensten verricht, is geen ‘overgang van een geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen en diensten’. Dit heeft het Europese Hof van Justitie op 30 mei 2013 geoordeeld.
 
Het Hof merkt op dat slechts sprake kan zijn van een dergelijke overgang als de deelneming deel is van ‘een zelfstandige eenheid waarmee het mogelijk is een autonome economische activiteit uit te oefenen, en deze activiteit door de verkrijger wordt voortgezet’. Daarbij acht het Hof het van belang dat (een zelfstandig deel van) de activa van de onderneming waarin de aandelen worden gehouden, tegelijkertijd met de aandelen wordt overgedragen.
 
Gevolgen voor de praktijk
Dit arrest kan gevolgen hebben voor de aftrek van btw op kosten die worden gemaakt in verband met de verkoop van aandelenpakketten, in het bijzonder wanneer deze als een vrijgestelde prestatie moeten worden aangemerkt. Het Hof merkt daarover op dat recht op aftrek mogelijk is als de kosten deel uitmaken van de algemene kosten van de economische activiteiten van de ondernemer als geheel en deze kosten niet zijn opgenomen in de verkoopprijs van de aandelen.
 
Bron: Hof van Justitie van 30-5-2013, zaak C-651/11.