Prinsjesdag 2013: Btw-integratielevering volledig afgeschaft

17 september 2013

Samenvatting

Het belastingpakket 2014, zoals dat op Prinsjesdag is gepresenteerd, bevat ook een voorstel om de ‘btw-integratielevering’ volledig te laten vervallen.

Volledig artikel

Het belastingpakket 2014, zoals dat op Prinsjesdag is gepresenteerd, bevat ook een voorstel om de ‘btw-integratielevering’ volledig te laten vervallen. Dit is van belang voor alle ondernemers die (deels) belaste en deels vrijgestelde of niet-belaste prestaties verrichten, zoals woningcorporaties, financiŽle instellingen, ziekenhuizen en gemeenten, en die voor eigen gebruik goederen (veelal onroerende zaken) in eigen bedrijf produceren of onder terbeschikkingstelling van stoffen in opdracht laten vervaardigen. Onder ‘stoffen’ wordt ook grond begrepen. Door deze maatregel wordt het vooral bij bouwprojecten (weer) belangrijk om vast te stellen wat gunstiger is: de grond voor deze bouwprojecten aankopen als bouwterrein (belast met btw, niet met overdrachtsbelasting) of niet (belast met overdrachtsbelasting, niet met btw). Deze afschaffing heeft ook gevolgen voor lopende bouwprojecten.

De integratielevering is in feite een fiscaaltechnische, met btw belaste ‘tussenstap’ tussen de (deel)oplevering(en) van een (onroerend) goed en de werkelijke ingebruikname van dat goed voor btw-vrijgesteld gebruik. Vanaf het moment van wegvallen van deze belaste tussenstap is de btw op de bouwkosten gedurende de bouw alleen aftrekbaar voor zover het beoogde gebruik van het gebouwde met btw is belast. Het zelfde geldt voor de ingebruikname van andere goederen waarop de integratielevering nu nog van toepassing is. Door het wegvallen van de belaste ‘tussenstap’ vervalt ook het verhoogde aftrekpercentage (pro rata) van de btw op algemene kosten in het jaar van ingebruikname van het bouwproject.

Reeds in aftrek gebrachte btw op kosten die zijn gemaakt in de aanloop naar een integratielevering hoeft niet te worden gecorrigeerd door het wegvallen van de integratielevering zelf. Op het moment van ingebruikname van het ontstane goed zal echter moeten worden vastgesteld in hoeverre daadwerkelijk sprake is van recht op aftrek, en op dat moment zal de eventueel teveel in aftrek gebrachte btw moeten worden gecorrigeerd.

Bron: Belastingplan 2014, 17-09-2013